Pompa ciepła

 

pompa ciep�a.JPG

 

 

Pompa ciepła to nic innego jak "odwrócona lodówka". Proszę sobie wyobrazić, że zamrażalnik to np. sieć rurek zakopana w gruncie a "plecy" lodówki, które zawsze są ciepłe to grzejniki w naszym domu. Podobnie jak lodówka pobiera ciepło od rzeczy w niej umieszczonych i emituje je na zewnątrz tak pompa ciepła bierze ciepło z gruntu lub z powietrza i przekazuje je grzejnikom. Pompa ciepła może być jedynym źródłem energii w Państwa domu. Można ją również konfigurować w odpowiednie systemy z panelami słonecznymi, kotłem gazowym, wymiennikiem gruntowym, systemem klimatyzacji. Nie jest to jednak najtańsze rozwiązanie jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne. Oszczędności pojawiają się na etapie eksploatacji. W przypadku ogrzewania za pomocą pompy ciepła musimy doprowadzić ok. 30% potrzebnej budynkowi mocy jako energię elektryczną natomiast pozostałe 70% to darmowa energia z ziemi lub powietrza. Per saldo daje to około 50% redukcję kosztów ogrzewania w stosunku do ogrzewania gazem. Trzeba jednak pamiętać o wyższych nakładach na samo źródło ciepła czyli pompę jak również o tym, że instalacja grzewcza musi być wykonana jako niskotemperaturowa np. ogrzewanie podłogowe co podnosi koszty inwestycyjne.