budowa na zlecenie

Oferujemy usługę zastępstwa inwestorskiego lub budowę budynku jako generalny wykonawca.Pełniąc rolę inwestora zastępczego zwalniamy Państwa z organizacji i nadzoru nad robotami dodatkowo monitorując na bieżąco koszty budowy. Przystępując do takiego zadania wykonujemy preliminarz kosztów inwestycji.Generalne wykonawstwo to realizacja budowy za z góry ustaloną cenę.W obydwu wypadkach redukujemy podatek VAT za materiały do 8%. Od stycznia 2014 roku inwestor nie może samodzielnie ubiegać się o zwrot różnicy VAT przy zakupach materiałów.